Bestyrelsen

Kontakt til foreningen Vorupør Havbåde sket lettest via e-post

Bestyrelsen for foreningen Vorupør Havbåde

IForeningen Vorupør Havbåde har på den ordinære generalforsamling 17. april 2016 i Nr. Vorupør valgt nedenstående bestyrelse, der har konstitueret sig som følger;

 

Formand:

Kirkegårdsgraver Anders Chr. Thomsen,

Nr. Vorupør, tlf. 3092 3628

mail: formand@vorupoerhavbaade.dk

 

Næstformand:

Smed Nicolai Olsen,

Vorupør, tlf. 2143 3150

 

Kasserer og sekretær:

Redaktør Jens Utoft,

Skive, tlf. 4046 8666

mail@vorupoerhavbaade.dk

 

Øvrige medlemmer:

Stationsleder Benny Bak,

Nr. Vorupør. tlf. 2344 4204

 

Fhv. fængselsbetjent Otto Lassen,

Horsens, tlf. 2532 6692

 

Entreprenør Allan Thomsen,

Nr. Vorupør, tlf. 2424 7410

 

Udpeget af Thisted Kommunalbestyrelse:

Fgl. sekretær Poul Henrik Kusk Kristensen,

Thisted, tlf. 2119 4466

 

Suppleanter:

Specialarbejder Kenny Munk Larsen,

Vorupør, tlf. 2162 3395

 

Museumsprojektmedarbejder Jimmy Munk Larsen,

Vorupør, tlf. 4283 1326

 

Revisor:

Gert Stampe, Skive, tlf. 4037 5337

 

 

Vorupør Havbådes formand, Aeders Chr. Thomsen, Vorupør

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:

 

• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• VesterhavsCafeen

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

• Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted