Regnskab 2016

Kontakt til foreningen Vorupør Havbåde sket lettest via e-post

Regnskab for 2016

INDTÆGTER

 

 

 

Kontingenter

31.350,00

 

 

Sponsorater

27.750,00

 

 

Andre Indtægter

100,00

 

 

Renter

46,08

 

 

Indtægter i alt

 

59.246,08

 

 

 

 

 

UDGIFTER

 

 

 

Vedr. Ebnenezer

15.650,18

 

 

Vedr. redningsbådene

14.437,50

 

 

Konsulenthonorar

15.000,00

 

 

Bestyrelsesmøder

560,00

 

 

Kontingenter

1.500,00

 

 

Markedsføring/webhotel

3.443,15

 

 

Administration (software)

2.746,00

 

 

Udgifter i alt

 

53.336,83

 

 

 

 

 

Resultat 2016

 

5.909,98

 

 

 

 

 

BALANCE

 

 

 

 

 

 

 

Indestående i Sparekassen 1.1.2016

33.812,76

 

 

Resultat 2016

5.909,25

 

 

Indestående i Sparekassen 31.12.16

39.721,98

 

 

Balance

0

 

 

Revisionspåtegning

 

Regnskabet er baseret på foreningens kassekladde, som dags dato gennemgået, bilagene er kontrolleret og de anførste indestående på foreningens konto i Sparekssen Thy, 9129-0003013731 er konstateret til stede.

 

Skive, den 3. april 2016

 

Gert Stampe, revisor

 

 

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:

 

• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• VesterhavsCafeen

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

• Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted