Forside

Gammel Vorupør-havbåd vender tilbage

Med økonomisk støtte fra den hidtidige ejer har Vorupør Havbåde nu overtaget den prægtige gamle Vorupørbåd, som N. P. Thomsens Bådebyggeri byggede i 1958 til en fiskeskipper i Nr. Vorupør, oprindeligt registreret som T283 Simon. Den har siden 1984 været anvendt til muslingefiskeri i Limfjorden og senest som "Anne" af Oddesund til muslingeopdræt.

 

Målet er nu at få den tilbage til Vorupør og ud at sejle igen ved at stille den til rådighed for et bådelag blandt foreningens medlemmer, som så påtager sig de fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse.

 

Vi har nu haft båden på bedding med velvilje fra Agger Værft og konstateret, at motor og instrumenter fungerer og at den er i god stand i bunden. Men at der er behov for visse reparationer, som ifølge værftet samlet kan beløbe sig til 248.500 kr.

Simon

Foreningen har allerede modtaget flere sponsorater, herunder

 

• 50.000 kr. fra den hidtidige ejer, Arne Bækgaard, Bedsted

• Udskiftning af en defekt kølevandspumpe (West Diesel A/S, Esbjerg - er udført)

• Udskiftning af en defekt brændstofpumpe (Profi Kommunikation, Skive - er udført)

• Maling til båden fra Agger Værft (udføres af frivillige fra bestyrelsen, der også har renset båden)

• Fremstilling af trækkroge til montering på køl til søsætning og til ophaling på landingspladsen

• Nye zinkanoder til at hindre tæring

• Ege- eller bøgeplanker til slidstykker under bunden

 

Men vi har fortsat brug for støtte til

• Udskiftning af dele af klædningen (ca. 40 lbm egetræ og rustfrie stålklinker)

• Materiel til udskiftning af eltavler og renovering af elsystem (udsat for tæring)

• Montering af slidstykker (slabetter) og ophalerkroge.

• Eftersyn/godkendelse af redningsflåde

 

Samlet ventes ovennævnte at beløbe sig til ca. 75.000 kr., hvoraf kontingenter fra foreningens godt 160 medlemmer kun vil være i stand til at dække en mindre andel.

 

Vi håber derfor på din velvilje med et beløb på foreningens konto 9129-0003013731!

 

Nyt dæk til Thabor så vi kan genetableret adgangen

Huller i dækket som følge af råd var årsag til, at vi sidste år af sikkerhedsmæøssige grunde måtte fjerne trappen og dermed adgangen til T82 Thabor på Vorupør Landingsplads.

 

Nu har bestyrelsen for Vorupør Havbåde fået tilsagn fra Jens Andersen, JKA Byg og fra Henrik Grønlund, Håndværkeren, om at bistå med udskiftning af dækket, så vi kan genskabt adgangen til museumsbåden.

 

Vi håber, at frivillige vil hjælpe med at fjerne det gamle dæk. Ring til Jens Utoft på tlf. 4046 8666 eller skriv på mail@vorupoerhavbaade.dk, hvis du vil give en hånd med. Senere skal vi have båden malet.

 

Ny formand for Vorupør Havbåde

På generalforsamlingen i Vorupør Havbåde mandag den 17. april på Vorupør Skole, valgte formanden, fhv. borgmester Erik Hove Olesen, Thisted, og yderligere to medlemmer at trække sig fra bestyrelsen for at give plads til yngre kræfter.

 

De blev afløst af Otto Lassen, Horsens og af Knud Jessen og og Nicolai Olsen, begge Vorupør.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med byrådsmedlem Arnold Larsen, Vorupør, som ny formand og Jens Utoft, Skive, som kasserer og sekretær.

 

Udførligt referat fra generalforsamlingen kan ses på denne side.

 

Sponsorer for Vorupør Havbåde:

 

• Diesel West, Esbjerg (kølevandspumpe til "Simon")

• Landingspladsen ApS

• VesterhavsCafeen

• Vorupør Entreprenørforretning

• Profi Kommunikation, Skive

• Billedkunstner Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S (radar)

• J. Hundahl A/S, Thisted (hydraulikslanger og koblinger)

 

 

 

Nyt om Ebenezer

I god tid inden fristen udløb 1. marts 2017 har bestyrelsen indsendt ansøgning til Skibsbevaringsfonden om et rente- og afdragsfrit lån til restaurering af T125 Ebenezer, som vi overtog sidste år fra fhv. fiskeskipper Børge Thomsen, Vorupør. Målet er at overdrage den til et bådelag, som vil anvende den til fritidssejlads og påtage sig drift og veddligeholdelse.

 

Båden blev i 1984 leveret til Vorupør fra Løgstør Værft, hvorfra den nye ejer Finn Nielsen har givet det billigste tilbud på restaureringen.

 

Fredag den 29. april 2016 lykkedes at få T125 ud at sejle igen for egen kraft i mere end to timer. Se videofilm fra turen her.

Kontakt til foreningen Vorupør Havbåde sket lettest via e-post