Bliv medlem

Bliv medlem af foreningen Vorupør Havbåde

Det vil koste mange penge at få sat nogle af de gamle og bevaringsværdige havbåde med tilknytning til Vorupør i så forsvarlig en stand, at de kan komme ud at sejle igen. Det kræver velvilje fra både det offentlige, fra private fonde og fra virksomheder.

 

For at det kan lykkes er det afgørende, at foreningen kan dokumentere opbakning til projektet fra private personer og virksomheder, herunder både fastboende og folk med fritdsbig og andre, som gerne ser det enestående miljø i det gamle fiskerleje bevaret og videreført.

 

Vi håber derfor, at også du vil støtte op om foreningen ved at tegne dig som medlem. Kontingentet er fastsat til minimum 200 kr. om året, men du er selvlfølgelig velkommen til at bidrage med mere, hvis du har mulighed for det. Virksomheder og foreninger kan blive medlem for 1.000 kr./år.

 

Medlemskab af foreningen er en forudsætning for at blive optaget som medlem af et af de bådelag, som efter planen vil få overdraget brugsretten til foreningens både efterhånden som de lykkes at få dem gjort sejlklare. Tidspunktet for indmeldelse afgør rækkefølgen for tilbuddet.

 

Angiv din postadresse og evt. telefonnummer i beskedfeltet.

 

Ved at angive din mailadresse giver du samtidigt tilladelse til, at vi må informere dig direkte, når der sker noget nyt i foreningen.

 

Støttebeløb kan indbetales direkte på foreningens konto i Sparekassen Thy, 9129-0003013731

Fra udlandet kan beløbet indbetales via Iban DK5691290003013731. Husk at angive navn, adresse, telefon og mailadresse.

 

Foreningens er registreret med CVR-nummer 36367237

 
 
 
 
 
Privat Husstand 200 kr./år
Firmamedlem 1.000 kr/år
Bådelaget Simon 1.500 kr./år
 
 

Kontakt til foreningen Vorupør Havbåde sket lettest via e-post

Sponsorer for Vorupør Havbåde:

 

• Diesel West, Esbjerg (kølevandspumpe til "Simon")

• Landingspladsen ApS

• VesterhavsCafeen

• Vorupør Entreprenørforretning

• Profi Kommunikation, Skive

• Billedkunstner Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S (radar)

• J. Hundahl A/S, Thisted (hydraulikslanger og koblinger)