Bestyrelsen

Bestyrelsen for foreningen Vorupør Havbåde

Foreningen Vorupør Havbåde har på den ordinære generalforsamling 1. april 2024 i Nr. Vorupør

valgt nedenstående bestyrelse, der har konstitueret sig som følger:


Formand:

Stationsleder Benny Bak,

Nr. Vorupør. tlf. 2344 4204

mail: formand@vorupoerhavbaade.dk


Næstformand:

Kirkegårdsgraver Anders Chr. Thomsen,

Nr. Vorupør, tlf. 3092 3628

Mail: anderscthomsen@mail.dk


Kasserer og sekretær:

Redaktør Jens Utoft,

Skive, tlf. 4046 8666

mail@vorupoerhavbaade.dk


Øvrige medlemmer:

El-installatør Per Bundgaard

Isenvad, tlf. 4040 7726


Cand.mag Jimmy Munk Larsen,

Nr. Vorupør, tlf. 4283 1326


Fhv. Falckredder Jens Peter Damsgaard,

Nr. Vorupør, tlf. 4010 7555


Fhv. direktør Mads Sørensen

Nykøbing Mors, tlf. 2096 5222


Suppleanter:

Fhv. revisor Svend Rønne

Vordingborg, tlf. 2267 0848


Tømrermester Ebbe Ulrich Larsen,

Århus, tlf. 2326 8152


Revisor:

Gert Stampe, Skjern, tlf. 4037 5337

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Vorupør Havbådes formand,
Stationsleder Benny Bak, Nr. Vorupør

(Her sammen med statsminister Mette Frederiksen)