Bestyrelsen

Bestyrelsen for foreningen Vorupør Havbåde

Foreningen Vorupør Havbåde har på den ordinære generalforsamling 22. april 2023 i Nr. Vorupør

valgt nedenstående bestyrelse, der har konstitueret sig som følger:


Formand:

Stationsleder Benny Bak,

Nr. Vorupør. tlf. 2344 4204

mail: formand@vorupoerhavbaade.dk


Næstformand:

Kirkegårdsgraver Anders Chr. Thomsen,

Nr. Vorupør, tlf. 3092 3628

Mail: anderscthomsen@mail.dk


Kasserer og sekretær:

Redaktør Jens Utoft,

Skive, tlf. 4046 8666

mail@vorupoerhavbaade.dk


Øvrige medlemmer:

El-installatør Per Bundgaard

Isenvad, tlf. 4040 7726


Cand.mag Jimmy Munk Larsen,

Nr. Vorupør, tlf. 4283 1326


Jens Peter Damsgaard,

Nr. Vorupør, tlf. 4010 7555


Suppleanter:

Svend Rønne

Vordingborg, tlf. 2267 0848


Entreprenør Allan Thomsen

Nr. Vorupør, tlf. 2424 7410


Revisor:

Gert Stampe, Skjern, tlf. 4037 5337

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Vorupør Havbådes formand,
Stationsleder Benny Bak, Nr. Vorupør

(Her sammen med statsminister Mette Frederiksen)