Nyheder

Modtagelse af Simon 27. maj 2017

Med økonomisk støtte fra den hidtidige ejer har Vorupør Havbåde overtaget og fået istandsat den prægtige Vorupørbåd, som N. P. Thomsens Både-byggeri i 1958 byggede til  Hans Nielsen i Nr. Vorupør, oprindeligt registreret som T283 Simon. Den har siden 1984 været anvendt til muslingefiskeri i Limfjorden, senest til muslingeopdræt.


Lørdag den 27. maj 2017 vendte båden tilbage til Vorupør Landingsplads, hvor den i overværelse af mere end 1.000 gæster på stranden fik sit gamle navn tilbage. Det lokale medlem af Folketinget, erhvervsminister Simon Kollerup (S), dengang partiets ordfører for fiskeri og fødevarer, bød Simon velkommen med en flot tale om kystfiskeriets betydning og overlod derefter navngivningen til Hans Nielsens barnebarn, Bodil Harbo, der har været medlem af Vorupør Havbåde siden starten i 2015.


Overdraget til Bådelaget Simon

Desværre viste det sig nødendigt at udskifte yderligere dele af klædningen for at få båden gjort sejlklar. Det er nu omsider sket, hvorefter båden er stillet til rådighed for de medlemmer af foreningen, der er med i et særskilt bådelag.


Der er plads til flere ved indbetaling af et særskilt kontingent på 1.500 kr. på  bådelagets konto i Sparekassen Thy:  9129 - 0004110048. Der optages max 40 medlemmer. Vilkår for bådelaget kan ses her.


Kontingentet skal dække udgifter till den fremtidige drift og vedligeholdelse af båden.


Bådelaget organiserer selv sejlture for foreningens medlemmer på skift – fx til fisketure.

Der er  plads til max 12 deltagere  pr. tur, inkl. skipper og bådsmand, som skal være godkendt til dette af Vorupør Havbåde. Deltagere i de enkelte ture betaler selv udgifter til brændstof, ophaling og evt. is.

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Vorupørs gamle redningsbåd MRB16 fra 1926 blev ved en tilfældighed fundet på Fristaden Christiania i København, hvor den i perioder har været anvendt til overnatning. Herfra er den nu hentet til Vorupør, hvor foreningen Vorupør Havbåde satser på at skaffe penge til at få den restaureret. MRB16 var oprindeligt en robåd, der var udstyret med mast og sejlog en lille  benzinmotor.

Både masten og bunden er i rimelig stand, men lønningen mangler i den ene side. Også motor og skrue mangler.


Med en støtte på foreløbigt 25.000 kr. fra Thisted Forsikrings Lokalsikringspris i december 2015 er der nu midler til at få den gamle båd overdækket og at gå i gang med en midlertidig konservering for at sikre båden mod yderligere forfald. En egentlig restaurering, så båden kan komme ud at sejle igen, er noget mere omfattende og kræver betydeligt flere midler, som er meget velkomne.