Regnskab 2016

Regnskab for 2016

INDTÆGTER
Kontingenter

31.350,00Sponsorater

27.750,00Andre Indtægter

100,00Renter

46,08Indtægter i alt


59.246,08


UDGIFTER
Vedr. Ebnenezer

15.650,18Vedr. redningsbådene

14.437,50Konsulenthonorar

15.000,00Bestyrelsesmøder

560,00Kontingenter

1.500,00Markedsføring/webhotel

3.443,15Administration (software)

2.746,00Udgifter i alt


53.336,83


Resultat 2016


5.909,98


BALANCE
Indestående i Sparekassen 1.1.2016

33.812,76Resultat 2016

5.909,25Indestående i Sparekassen 31.12.16

39.721,98Balance

0Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Revisionspåtegning


Regnskabet er baseret på foreningens kassekladde, som dags dato gennemgået, bilagene er kontrolleret og de anførste indestående på foreningens konto i Sparekssen Thy, 9129-0003013731 er konstateret til stede.


Skive, den 3. april 2016


Gert Stampe, revisor