Forside

Tilbud fra Vorupør Havbåde:

Ny kalender 2023 med 13 flotte Vorupør-fotos


Overskud fra salget går ubeskåret til Vorupør Havbåde. Kalenderen kan købes med MobilePay hos Meny, Nr. Vorupør, eller bestilles her.

"Ny" båd ankom til Nr. Vorupør

Lørdag den 21. maj 2022 kunne Vorupør Havbåde  omsider præsentere sin nyeste båd på  Vorupør Vorupør Landingsplads, hvor flere hundrede var mødt op for at byde den velkommen.


Den blev i 1969 afleveret som den sidste nybygning fra N. P. Thomsens Bådbyggeri i Vorupør til en fiskeskipper i Nordjylland med navnet Vitta Frøkjær. Foreningen købte den i juli 2021 af et konkursbo efter en fiskeskipper i Løkken, hvor den har været anvendt til erhvervsfiskeri indtil februar 2021 med navnet FN 427 Michell.


Ved ankomsten til Vorupør fik den nyt navn, opkaldt efter en tidligere Vorupørbåd, T268 Viking, som endte sine dage i Thorup Strand. Dåben var overladt til Else Flytkjær, Strandby, enke efter bådens første ejer, Kaj Flytkjær,og deres søn, Jimmy Flytkjær, som senere overtog båden og derefter solgte den til en skipper i Frederikshavn. Her var den hjemmehørende indtil den i 1980 blev solgt til Løkken.


I første omgang blev båden fragtet til i Slettestrand, hvor bådbygger Peter Madsbøl og hans elev René udskiftede af en stor del af klædningen. Det var en bekostelig affære, som alene er muliggjort af en bevilling af EU-midler på 284.000 kr. fra LAG Thy-Mors.


Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Europa investerer i landdistrikterne. 


Bevillingen fra LAG Thy-Mors dækker op til halvdelen af de forventede udgifter. Resten dækkes af foreningens medlemmer og tilskud fra private fonde, herunder Sportgoods Fonden og Nordea Fonden.


Den fremtidige drift og vedligeholdelse er overladt til medlemmer af Vorupør Havbådes bådelag, hvis medlemmer til gengæld får mulighed for at anvende båden til fritidsfiskeri på Nordsøen, og efter aftale med Vorupør Fonden får mulighed for at anvende fondens ophalerspil på Vorupør Landingspladfs til søsætning og landing. 


Bådelaget råder i forvejen over båden "Simon", der blev bygget på N. P. Thomsens Bådbyggeri i 1958. Også den har gennemgået en større renovering.


Se indslag om restaureringen af T268 Viking fra TV/Midt-Vest 


Læs artikel om projektet i Nordjyske

Bornerup-fond støtter havbåd med 25.000 kr.

Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond i Thisted har bevilget 25.000 til Vorupør Havbåde til den fortsatte restaurering af den gamle havbåd Simon.


Ægteparret Bornerup var ejere af en række lokale tømmerhandler,der i dag indgår i Tømmergaarden A/S i Nykøbing.


Fonden har i 2020 tilgodeset 17 lokale aktiviteter, som samlet modtager 272.000 kr. Seks af dem tildeles de største portioner på 25.000 kr.


Vorupør-kalender 2023 klar til salg

Vorupør Havbåde tog i 2020 initiativ til at udgive en Vorupør-kalender med hele 13 flotte billeder i det store A3-format fra bl.a. Vorupør Landingsplads og var hurtigt udsolgt. Vi har stadig enkelte eksemplarer af en tilsvarende 2023-kalender, med nye, flotte billder, som vil pynte i ethvert hjem og byde på gensyn med dejlige ferieminder. I Vorupør kan kalenderen bl.a. købes hos Meny. Du kan også få den tilsendt ved at  udfylde kuponen på denne side.


Referat fra årets generalforsamling


Vorupør Havbåde gennemførte 22. april 2023 sit ordinære årsmøde med 12 deltagere. Referat fra  generalforsamlingen kan læses her.

Endnu få pladser i Vorupør Bådelag

Der venter store oplevelser og helt sikkert også mange fisk til de 26 medlemmer af Vorupør Bådelag, som nu kan drage på togt med deres fælles fiskebåd på Nordsøen.

Men der endnu plads til yderligere medlemmer, som kan få del i fornøjelsen.

Vi forventer i løbet af i år at kunne tilbyde 5-6 ture med op til 12 deltagere ad gangen.

Turene udbydes via SMS efter princippet "først til mølle" og så efter tur.

Hvor længe tør du vente?

Læs mere om vilkår for at være med i bådelaget her

Ebenezer må
formenlig opgives

Desværre har betyrelsen også i 2018 fået afslag fra  Skibsbevarings Fonden om et rente- og afdragsfrit lån til restaurering af T125 Ebenezer, som vi overtog fra fhv. fiskeskipper Børge Thomsen, Vorupør.


Båden blev i 1984 leveret til Vorupør fra Løgstør Værft, hvorfra den nye ejer Finn Nielsen har givet det billigste tilbud på restaureringen.   


Fredag den 29. april 2016 lykkedes at få T125 ud at sejle igen for egen kraft i mere end to timer. 


Se videofilm fra turen her.


Med købet og restaureringen af Viking har bestyrelsen erkendt, at der næppe er mulighed for at få Ebenezer ud at sejle igen. Og desværre ser det ikke ud til, at nogen ønsker at overtage den fremtidige vedligeholdelse. Bestyrelsen har derfor bedt Skibsbevaringsfonden om at ophæve bådens status som bevaringsværdig med henblik på at båden skrottes.

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Foreløbigt farvel til Tabor - og på gensyn

Vorupørs første havbåd T82 Tabor har Vorupør i en årrække fungeret som et slags vartegn for byen for enden af Vesterhavsgade ned mod Landdingspladsen.


Den 24. april 2021 skiftede den tidligere museumsbåd adresse til Slettestrand, hvor Han Herred Havbådes Bådbyggeri forhåbentlig i løbet af nogle år får den sat i en sådan stand, at den atter kan komme ud at sejle. Det sker med støtte fra Skibsbevaringsfonden, som gerne ser båden bevaret som en del af vores kulturarv.


Vorupør Havbåde har sammen med Han Herred Havbåde påtaget sig at søge midler fra en række fonde til at få løst opgaven. Det bliver en dyr omgang!

Feriepartner støtter Vorupør Havbåde 

Vorupør Havbåde fik den 5. maj 2020 tildelt 25.000 kr. fra Feriepartners Oplevelsespulje i 2020, hvilket var halvdelen af det beløb, der uddeles i lokalområde Thy.


Bestyrelsen havde søgt om beløbet som støtte til at overtage Vorupørs nuværende redningsbåd, MRB 31, som efter planen skulle udfases senere på året, men nu er udfasingen udskudt indtil videre.


Bureauleder Hanna Amdisen fra Feriepartner i Vorupør begrundede valget af Vorupør Havbåde som modtager af beløbet med indsatsen for at bevare bådene på Vorupør Landingsplads som et af de største trækplastre for byens og egnens turister.

Simon

En bevæget Bodil Harbo giver sin farfar Hans Nielsens båd sit oprindelige navn, "Simon", tilbage, flankeret af Simon Kollerup og Vorupør Havbådes daværende formand, Arnold Larsen (stående på dækket). Se flere billeder fra modtagelsen her.

25.000 kr. fra Sol og Strand

Bente Krabbe Toftdahl, destinationschef for Sol og Strand var i 2019 den glade giver af de 25.000 kr. som bureaets lokale udlejere ved en afstemning havde tildelt Vorupør Havbåde som en lokal håndsrækning. Hun flankeres her af formand Anders Chr. Thomsen (t.v.) og kasserer Jens Utoft

Støtte fra mange sponsorer

Økonomisk har restaureringen af kystbådene Simon og T268 Viking været en stor mundfuld, men heldigvis har foreningen allerede modtaget flere sponsorater, herunder

• 284.000 kr. fra LAG Thy-Mors

• 75.000 kr. fra Sportgoods Fonden

• 50.000 kr. fra den tidligere ejer, Arne Bækgaard, Bedsted

• 25.000 kr. fra Bornerup Fonden
• 25.000 kr. fra Sol & Strand feriehusudlejning

• 25.000 kr. fra Feriepartner Thy's aktivitetspulje

• 25.000 kr. fra Spar Nord Fonden

• 20.000 kr. fra Nordea Fonden, Liv i det lokale

• 15.000 kr. fra Thisted Forsikring (til Vorupørs ældste redningsbåd)

• 10.000 kr. fra Sparekassen Thy

• 10.000 kr. fra Varelotteriet (Thisted Handelsstandsforening)

• Udskiftning af en defekt kølevandspumpe (West Diesel A/S, Esbjerg)

• Udskiftning af en defekt brændstofpumpe (Profi Kommunikation, Skive)

• Maling til båden fra Agger Værft (udført af frivillige fra bestyrelsen, der også har renset båden)

• Nye zinkanoder til at hindre tæring (Knud Jessen)

• Ekstra indbetalinger op til 6.000 kr. fra flere medlemmer.
Desuden er restaureringen finansieret af medlemmer i form af rente- og afdragsfrie lån.


Behov for yderligere støtte

Med restaureringen af Simon og etableringen af bådelaget, som nu har gennemført sine første ture, har Vorupør Havbåde opnået sit første og vigtigste mål. Men der venter fortsat store opgaver:


  1. Restaureringen af Redningsbåden MB 26, som blev leveret fra Orlogsværftet i København til Vorupør Redningsstation i 1950. Båden ligger nu på Vorupør Landingsplads. 

  2. Vedligeholdelse, herunder udskiftning af dæk og styrehus på Vorupørs vartegn, T82 Tabor. 

    Til dette formål har vi modtaget økonomisk støtte på henholdsvis 270 € og 720 € fra to forskellige grupper af trofaste tyske Vorupør-gæster. Det rækker til både dæksplanker, søm og maling.

    Vi håber, at frivillige vil hjælpe med at udskifte det gamle dæk. Ring til Jens Utoft på tlf. 4046 8666 eller skriv på mail@vorupoerhavbaade.dk, hvis du vil give en hånd med.


  3. Restaurering af den bevaringsværdige fiskerbåd T125 Ebenezer, så den kan anvendes til sejlads og overdrages til et nyt bådelag. Måske kan vi nøjes med at udskifte klinkerne.

  4. Etablering af en ny bygning på Vorupør Landingsplads til Vorupørs nuværende redningsbåd, MRB 31, hvis vi får den overdraget af Forsvaret, når den skal udskiftes med en ny redningsbåd.


Vi vil forsøge at skaffe midler til ovennævnte opgaver med ansøgninger til en række fonde, men det er ofte en forudsætning, at vi også sel vkan bidrage.

Vi håber derfor på din velvilje med et beløb på foreningens konto 9129-0003013731!

Spar Nord støttede med 25.000 kr.

Torsdag den 6. juli 2017 modtog formanden for Vorupør Havbåde, Arnold Larsen, en stor check på 25.000 kr. fra direktør for Spar Nord Bank Skive-Nykøbing, Mogens Sørensen, på vegne af Spar Nord Fonden, til at færdiggøre  restaureringen af den gamle Vorupør-havbåd Simon, som foreningen for nylig fik tilbage til Vorupør Landingsplads.

 

De 25.000 kr. dækker hovedparten af udgiften til udskiftning af de elektriske installatiøner på båden. De blev beskadiget i forbindelse med at båden på et tidspunkt var delvist sunket.

 

Når elinstallationerne i løbet af et par uger er udskiftet, kan båden overdrages til det bådelag, der blev etableret søndag den 2. juli og nogle af foreningens medlemmer med driftsleder Niels Riis, Vorupør, som formand. 

 

Bådelaget har foreløbigt 23 medlemmer, men har plads til  max 40 medlemmer, der betaler et særskilt kontingent for at få mulighed for på skift at deltage i sejlture med båden. Der er plads til 12 deltagere på hver tur, inklusive skipper og bådsmand.

 

På billdet ses fra venstre bådelagets daværende formand Niels Riis, formanden for Spar Nords Bankråd for Skive-Nyking, Jørgen Andersen, Skive, Vorupør Havbådes formand Arnold Larsen og afdelingsdirektør Mogens Sørensen, Spar Nord Bank Skive-Nykøbing.

Kontakt til foreningen Vorupør Havbåde sket lettest via e-post