Skarreklit

Skarreklit  i Vorupør

Foreningen Vorupør Havbåde har  i denne sommer haft mulighed for at tilbyde sine medlemmer at komme ud at sejle med en havbåd i stil med dem, foreningen har som mål at få restaurereret, så de kan komme ud at sejle igen.


”Vi fik i sommer en henvendelse fra Lild Strand Bådelag med et ønske om midlertidigt at flytte deres båd ”Skarreklit” til Vorupør Landingsplads indtil de får repareret spillet i Lild Strand”, fortæller formanden for Vorupør Havbåde, Erik Hove Olesen.


Henvendelsen har resulteret i en aftale med Vorupør Havbåde og med Fonden Vorupør Landingsplads, der ejer og driver det spil, som bruges til at trække bådene ud fra og op på landingspladsen. Aftalen indebærer dels, at Lild Strand Bådelag fik mulighed for at placere Skarreklit på Vorupør Landingsplads og benytte spillet for en favorabel betaling, og dels at medlemmer af Vorupør Havbåde fik mulighed for at blive medlem af Lild Strand Bådelag og dermed adgang til at sejle med båden. Det har foreløbigt en halv snes medlemmer benyttet sig af siden Skarreklit ankom til Nr. Vorupør Landingsplads søndag den 12. juli.


Men noget tyder på, at Skarreklit snart vender tilbage til Lild Strand. Her har Lild Strand Bådelag nemlig for nylig modtaget tisagn fra A.P.Møller fondene om økonomisk støtte på 2 mio. kr. til reparation af spillet og istandsættelse af byninger og adgangsforholdene på landingspladsen. Så snart spillet atter fungerer, er det planen at Skarreklit skal tilbage til Lildstrand.


Kickstart for Vorupør-foreningen

”Vi har været glade for at have besøg af  ”Skarreklit” i Vorupør som en god mulighed for at kickstarte vores arbejde ved at synliggøre de muligheder, som en planlagt restaurering af 3-4 gamle havbåde til Vorupør vil indebære”, siger Vorupør Havbådes formand Erik Hove Olesen.


Vorupør Havbåde har med udgangen af oktober rundet de 85 medlemmer, men forventer inden længe at nå over 100 medlemmer. Foreningen går snarest i gang med at søge midler fra forskellige fonde til restaurering af havbåde, der er bygget i eller til Vorupør. Første mål er at få restaureret T82 Thabor, der allerede ligger på Vorupør Landingsplads. Den er erklæret bevaringsværdig og er for nylig overdraget til foreningen fra Museet for Thy og Vester Han Herred.

"Skarreklit" er en tro kopi af en båd, der oprindeligt blev bygget i Stenbjerg. Den har nu fået midlertidigt hjemsted på landingspladsen i Nr. Vorupør, hvor medlemmer af Vorupør Havbåde nu får mulighed for at sejle med den. (Foto: Jens Utoft)


Du kan se billeder fra modtagelsen i Vorupør i dette fotogalleri.

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted