Bevaring ved brug

Bevaring ved brug af bådene via bådelag

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


En kystbåd bevares bedst ved at blive brugt, for det forhindrer udtørring, og så bliver den også holdt vedlige med maling, rengøring og nødvendige småreparationer.


Det er den filosofi, der hos Han Herred Havbåde ligger bag at overdrage brugsretten til de fire både, som foreningen har fået restaureret og nybygget til et tilsvarende antal lokale bådelag, der blev etableret på landingspladserne i Lildstrand og Slettestrand. P.t. er alle både i Slettestrand.


Noget tilsvarende er målet for Vorupør Havbåde med de både, vi nu vil forsøge at indsamle midler til at få restaureret. Planen er at få restaureret én båd ad gangen og derefter for hver enkelt båd få dannet et bådelag, som kan overtage den fremtidige drift og vedligeholdelse.


For at komme med i et bådelag, er forudsætningen at man er medlem

af Vorupør Havbåde. Hvert bådelag fastsætter selv sine vedtægter.


Medlemmerne af et bådelag påtager sig udgifterne til drift, herunder

forsikringer, og arbejdet med den almindelige vedligeholdelse under

tilsyn af en sagkyndig, som udpeges af Vorupør Havbåde. Vilkårene

kan være lidt forskellige for de enkelte bådelag, men vil fremgå af en

aftale, der indgås ved overdragelsen.


Vilkår for brug af bådene

Fiskerbåde, som har modtaget ophugnings-støtte må ikke længere bruges til erhvervs-fiskeri – eller erhverv i det hele taget. Men de må gerne bruges til fritidssejlads, herunder også fritidsfiskeri. Dermed vil et

bådelag også kunne bidrage til at vedligeholde den viden og den kultur,

der har dannet grundlag for kystfiskeriet i Vorupør.


Foreningen Vorupør Havbåde er dannet af en lokal initiativgruppe ved en stiftende generalforsamling 21. marts 2015. Foreningens økonomi er underlagt tilsyn af en statsaut. revisor.


Foreningen er åben for alle, der ønsker at støtte foreningens formål, ligesom foreningen gerne modtager enhver anden form for støtte fra fonde, private virksomheder og offentlige myndigheder.