Han Herred Havbåde

Samarbejdet med Han Herred Havbåde

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Etqbleringen af Vorupør Havbåde er sket i efter inspiration fra og i samarbejde med foreningen Han Herred Havbåde i Slettesstrand-


Den arbejder ligeledes med restaurering af gamle, egnstypiske havbåde, der til sammen repræsenterer 1900-tallets bådebygning til brug på de nordvestjyske kystlandingspladser


Der er oprettet et bådelag for hver af følgende fire gamle både, som initiativgruppen har reddet fra ophugning med opbakning fra Skibsbevaringsfonden:


Elbo

Jammerbugt

Nordvest

Skarreklit


De er alle renoveret/nybyggede og kan ses i Slettestrand, hvor de bliver brugt flittigt af foreningens medlemmer.


Der er ved at blive lavet et bådelag for den næste ”nybygning” Anna, der oprindelig blev bygget i 1924 til Lønstrup


Der er etablereet et bådebyggeri i Slettestrand, hvor de gamle både er restaureret, så de kan komme på havet igen (til fritids- og lystfiskeri, tursejlads, dykning, undervisning mv.)


Der er som led i projektet ansat professionelle bådebyggere og tre bådebyggerlærlinge


Bådebyggerne står for uddannelse af lærlinge i bådebyggerfaget, og erhvervsmæssig servicering af fiskerne i Thorupstrand og andre kystlandingspladser (reparation og nybyggeri af havbåde).


Han Herred Havbåde har desuden ansat en etnolog til at varetage historie- og kulturformidling i form af fx udstillinger, kurser, aktiviteter, skrifter i det nybyggede havbådehus ved siden af værftet.


Yderligere informationer på Han Herred Havbådes hjemmeside.